Przejdź do głównej zawartości
12 minut

Umowa na remont, dzięki której unikniesz sytuacji konfliktowych z wykonawcą.

Klienci często z przymrużeniem oka pytają mnie jak przetrwać remont i nie zwariować. Odpowiedź nie jest łatwa, ponieważ o przebiegu prac remontowych decyduje szereg czynników, takich jak płynność współpracy z wykonawcą, czy dostępność materiałów wykończeniowych. Zazwyczaj, to właśnie jakość oraz terminowość prac wykonywanych przez ekipę remontową jest głównym powodem konfliktów. Jeśli nie została podpisana dobrze sporządzona umowa na remont, to egzekwowanie swojej racji w celu rozwiązania zaistniałych na budowie problemów może być naprawdę trudne.

Z tego powodu, podejmując współpracę z wykonawcą, nie wahaj się podpisać z nim profesjonalnej umowy na remont. Ponadto, jeśli chcesz zrezygnować z osobistych wizyt na budowie, a jednocześnie zależy Ci na zgodności efektu końcowego z przyjętymi założeniami, zdecyduj się na usługę nadzoru autorskiego oferowaną przez architekta.

Wspólnie z Wojtkiem Wawrzakiem, specjalistą od umów prawnych w branży kreatywnej i założycielem bloga prakreacja.pl, zastanowiliśmy się nad tym, jakie zapisy powinny znaleźć się w dobrej umowie na remont. Przede wszystkim ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowej współpracy z ekipą remontową oraz zapobieżenie nieprzyjemnym niespodziankom. Wraz z Wojtkiem opracowałam wzór umowy na remont, dzięki której zabezpieczysz się przed trudnościami mogącymi powstać podczas tego trudnego procesu.

Czym jest nadzór autorski?

Większość klientów z którymi współpracuję decyduje się rozszerzyć usługę projektu wnętrza o opiekę nad jego wykonawstwem. Usługa ta, to tzw. nadzór autorski, który jest dodatkowo płatny i wyceniany w zależności od wielkości projektu, poziomu skomplikowania oraz czasu niezbędnego do jego realizacji. Zazwyczaj stawka wynosi około 50-70% wartości projektu. Architekt, który zobowiązuje się nadzorować prace remontowe, ma za zadanie kontrolować zgodność realizacji na budowie z założeniami przyjętymi w projekcie, a także obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Projektant jest również odpowiedzialny m.in. za komunikację z wykonawcą oraz weryfikację prac na poszczególnych etapach.

Na pewno zastanawiasz się, czy warto decydować się na nadzór autorski. Z punktu widzenia architektki, a także osoby, która w swoim życiu przeprowadziła kilka remontów własnego mieszkania, zapewniam Cię, że pomoc profesjonalisty czuwającego nad całym procesem jest nieoceniona. Architekt nadzorujący przebieg prac remontowych zagwarantuje Ci, że wykonane prace wykończeniowe precyzyjnie zrealizują to, co zostało zawarte we wcześniej przygotowanym przez niego projekcie. Decydując się na taką usługę zaoszczędzisz swoje nerwy, czas oraz pieniądze.

Zobacz też: Nadzór autorski – kiedy warto zapłacić za święty spokój?

Czy warto podpisać umowę na remont?

Zawsze podkreślam, że jestem zwolennikiem współpracy z każdym wykonawcą w oparciu o profesjonalną umowę i namawiam do tego także moich klientów. Zawarcie dobrze napisanej umowy na remont przed rozpoczęciem współpracy, to najlepsza forma ochrony przed nierzetelną ekipą wykończeniową.

Pamiętaj, że zlecając jakiekolwiek zadanie do wykonania bez podpisania umowy lub na bazie pobieżnie określonych zapisów, sprzyjasz ryzyku powstania licznych konfliktów w trakcie współpracy z ekipą remontową. Wymagając od wykonawcy pisemnej umowy, już na wstępie odrzucisz tych, którzy z jakiegoś powodu nie będą chcieli jej podpisać. Dzięki takiej weryfikacji wyeliminujesz kontrahentów, którzy być może sądzą, że jeśli nie ma umowy, to nie ma zobowiązań do terminowości i rzetelności w wywiązaniu się z prowadzonych prac.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym wykonawcą?

Niezawodnym sposobem, aby uchronić się przed nieuczciwym wykonawcą, są profesjonalne zapisy w umowie, którą z nim podpisujesz. Dostępne do pobrania w Internecie darmowe umowy przygotowane przez autorów niezwiązanych z branżą budowlaną zazwyczaj posiadają dość pobieżne zapisy. Zawarcie umowy obejmującej podstawowe informacje typu wysokość wynagrodzenia, rodzaj przeprowadzonych prac oraz termin realizacji, właściwie nie rozwiązuje problemów, które mogą zaistnieć podczas prac wykończeniowych. Z tego powodu, warto abyś sięgnął po umowę sporządzoną przez profesjonalistę, której treść zabezpieczy Cię przed problemami związanymi z remontem. Dobrze napisana umowa o remont powinna chronić interesy zarówno Twoje jak i wykonawcy, zabezpieczając je za pomocą konkretnych zapisów.

Zobacz też: Umowa z wykonawcą wraz z 8 załącznikami do umowy

Co powinna zawierać umowa o remont?

Dobrze sporządzona umowa z wykonawcą, to narzędzie do budowania relacji i poczucia zaufania już od samego początku współpracy. Zawarte w umowie zapisy powinny być odpowiedzią na ewentualne scenariusze, które będą miały miejsce podczas współpracy i dadzą gotową odpowiedź na zaistniałe problemy. Dzięki temu, w przypadku ich wystąpienia, nie będziesz zastanawiał się nad sposobem rozwiązania konfliktu, ponieważ znajdziesz go we wcześniej podpisanej umowie, w której możesz także zawrzeć zapisy dotyczące ewentualnych kar umownych. Ponadto, wyjaśnienie wielu kwestii na etapie podpisywania umowy pomoże uniknąć w przyszłości licznych nieporozumień.

Zobacz też: WEBINAR z Wojtkiem Wawrzakiem: Co powinna zawierać dobra umowa z wykonawcą?

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z wykonawcą?

Profesjonalnie przygotowana umowa na remont powinna zawierać zapisy dotyczące kwestii będących najczęstszą przyczyną sporów. Przed jej podpisaniem, postaraj się omówić z wykonawcą wszelkie zagadnienia i wątpliwości dotyczące planowanych prac remontowych, minimalizując ryzyko wystąpienia konfliktów na dalszych etapach współpracy.

We współpracy z Wojtkiem przygotowałam dziesięć najczęstszych kwestii konfliktowych dotyczących prac wykończeniowych we wnętrzu, na temat których zapisy powinna zawierać dobrze napisana umowa na remont:

 1.   Szczegółowy opis lokalu. W umowie powinieneś podać nie tylko adres, pod którym mają być prowadzone prace remontowe, lecz również informacje dotyczące piętra lub windy. W porozumieniu z wykonawcą dokładnie opisz sposób wniesienia materiałów oraz miejsce ich przechowywania. Dzięki temu, ekipa remontowa będzie mogła precyzyjnie wycenić swoje usługi, biorąc pod uwagę także warunki techniczne lokalu.
 2. Transport i wniesienie materiałów. Zapis ten ma za zadanie sprecyzować, kto jest odpowiedzialny za transport oraz wniesienie materiałów na budowę (wykonawca, firma zewnętrza lub klient). Omawiając tę kwestię przed podpisaniem umowy, unikniesz prowadzących do problemów niedopowiedzeń, ponieważ może się okazać, że wynajęta przez Ciebie ekipa remontowa nie posiada własnego środka transportu.
 3. Odpowiedzialność za materiały, to zagadnienie związane z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, podczas remontu bardzo często zdarza się, że wykonawca odbiera w Twoim imieniu materiały dostarczane na budowę np. przez firmę zewnętrzną. Przyjmując dostarczany towar, jest on zobowiązany do sprawdzenia jego ewentualnej wadliwości, a jeśli tego zaniecha, to w przypadku wad, zostanie zobligowany do postępowania reklamacyjnego na własną rękę.
  Zwróć także uwagę, aby w umowie poruszyć kwestię dotyczącą przechowywania i zabezpieczenia materiałów podczas remontu w taki sposób, aby nie utraciły swojej właściwości.
  Pamiętaj również, że w treści zapisu dotyczącego materiałów warto zobowiązać wykonawcę do wzięcia odpowiedzialności za jakość tych, które są przez niego rekomendowane do wykończenia wnętrza.
 4. Terminowość prac jest kolejnym newralgicznym punktem podczas współpracy. W umowie, wskaż nie tylko najpóźniejszy dzień rozpoczęcia i najpóźniejszy dzień zakończenia, remontu, lecz także zawrzyj zapisy dotyczące ewentualnego przedłużenia w ważnych przypadkach. Możesz również przygotować harmonogram, który pozwoli Tobie (bądź architektowi prowadzącemu nadzór w Twoim imieniu) mieć kontrolę nad terminową realizacją konkretnych etapów, co będzie rzutować na ostateczny termin zakończenia prac.
 5. Standard wykonywanych prac to zaraz po terminowości ich realizacji, jedna z głównych kwestii spornych. Zgodnie z kodeksem cywilnym wykonawca zobowiązany jest wykonać każde swoje zlecenie z przeciętną, należytą starannością. W sporządzanej umowie możesz podwyższyć ten miernik do „najwyższej staranności”, co będzie oznaczać, że jeśli w przyszłości zgłosisz jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości wykonanych prac, łatwiej udowodnisz swoją rację.
 6. Porządek i czystość podczas prowadzonych w lokalu prac. Możesz uważać za oczywiste, że za prace porządkowe w trakcie remontu odpowiada ekipa wykonawcza. Nie dokonując wcześniejszych ustaleń w tej kwestii, w łatwy sposób może stać się ona polem do konfliktu. Regulacje dotyczące standardów zachowania czystości i porządku podczas remontu są niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, gdzie należy pamiętać o utrzymaniu czystości i zabezpieczeniu przed uszkodzeniem części wspólnych, takich jak klatka schodowa czy winda.
 7. Poszerzenie zakresu prac remontowych. W przypadku nieoczekiwanych wydarzeń mających miejsce na budowie wynikających np. z kwestii technicznych budynku, które wyszły na jaw dopiero podczas prowadzenia prac remontowych warto, abyś miał już wcześniej przygotowane zapisy dotyczące postępowania w takiej sytuacji. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zlecić ekipie wykonawczej dodatkowe zadanie, postaraj się potwierdzić ten fakt w formie pisemnej. Spisywanie aneksu w trakcie trwających prac może być kłopotliwe, wystarczy więc, że uzyskasz potwierdzenie zlecenia w postaci wiadomości SMS lub e-mail.
 8. Odbiór prac jest kwestią kluczową pod kątem weryfikacji prawidłowości realizacji powierzonego zlecenia. Z tego powodu, w umowie powinieneś dokładnie opisać schemat postępowania dotyczący odbioru lokalu po zakończeniu prac wykonawczych. Przydatne w tej sytuacji będzie sporządzenie tzw. protokołu odbioru, który posłuży do dokumentacji jakości przeprowadzonych prac. Odbiór prac, to zazwyczaj spotkanie wykonawcy z klientem (oraz, w przypadku prowadzenia nadzoru autorskiego, architektem), którzy wspólnie oceniają prawidłowość zrealizowanych we wnętrzu działań. Jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z umową, obydwie strony podpisują protokół potwierdzający odbiór prac.
 9. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy. Określ czy zapisana w umowie suma, jest kwotą brutto, a także czy zawiera w sobie wszystkie podatki oraz daniny publiczne. Należność za prace remontowe jest wyznaczana zazwyczaj w formie tzw. wynagrodzenia ryczałtowego, czyli takiego, którego wysokość została ustalona z góry. Odnieś się również do ewentualnych kosztów dodatkowych np. wynajmu kontenera oraz pojemników na odpady oraz ustal zasady dotyczące rozliczania się z wykonawcą z zakupów dokonywanych w Twoim imieniu.
  Bardzo ważne jest także, aby określić system płatności (zapłata jednorazowa bądź w transzach) oraz jego formę (przelew lub gotówka). W przypadku przekazywania należności w formie gotówki, koniecznie podpisz z wykonawcą odpowiednie pokwitowanie.
 10. Gwarancja oraz rękojmia. Zlecenie wykonania prac remontowych to typowy przykład umowy o dzieło, w związku z czym nawet jeśli podpisana umowa nie posiada zapisu dotyczącego rękojmi, to i tak zgodnie z kodeksem cywilnym wykonawca jest do niej zobowiązany. Ponadto, możesz zobligować wykonawcę do udzielenia dwuletniej gwarancji obejmującej wszelkie uszczerbki wynikające z prac przeprowadzonych w lokalu, z wyjątkiem ewentualnych mankamentów wynikających z wykorzystania materiałów niższej jakości zakupionych z Twojej inicjatywy. Pamiętaj również o zawarciu postanowienia, iż prace prowadzone w związku z gwarancją oraz rękojmią będą prowadzone w jej ramach nieodpłatnie.

 

Dobra umowa na remont dokładnie określi wytyczne dotyczące wszelkich prac remontowych oraz wskaże obowiązki leżące po obydwu stronach kontraktu. Dzięki zawarciu z wykonawcą profesjonalnej umowy usystematyzujesz współpracę, a także jasno określisz zakres obowiązków powierzonych do wykonania. Już na wstępie, zabezpieczysz się przed nieuczciwą ekipą remontową oraz ustalisz schemat działania w przypadku ewentualnych sytuacji konfliktowych. Zapisy dotyczące harmonogramu prac i sposoby ich odbioru, pomogą w realizacji poszczególnych etapów i zakończeniu prac zgodnie z przyjętym terminem.

Jeśli nadal wahasz się, czy warto podpisać umowę z wykonawcą, gwarantuję Ci, że dobrze napisana umowa na remont jest kluczem do sukcesu. Podczas realizacji prac remontowych według projektu wnętrz niezastąpionym wsparciem będzie pomoc architekta, który pełniąc nadzór autorski będzie trzymał pieczę nad profesjonalizmem prowadzonych prac.

Chcesz aby współpraca z ekipą remontową przebiegła bez konfliktowych sytuacji, niedomówień i nieporozumień? Zastanawiasz jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym wykonawcą? We współpracy z Wojtkiem Wawrzakiem, radcą prawnym specjalizującym się w branży kreatywnej, opracowałam wzór kompleksowej umowy na remont wraz z dodatkowymi załącznikami, które pozwolą szczegółowo określić zakres współpracy i standard wykonania prac. Koniecznie zapoznaj się z ofertą (KLIK) którą przygotowałam w moim sklepie specjalnie dla Ciebie.

Pamiętaj, że skorzystanie z usług profesjonalnego projektanta wnętrz jest pomocne na każdym etapie prac we wnętrzu, jednak ze względu na odległe terminy, najlepiej rozpocząć z nim współpracę na długo przed planowanym remontem. Biuro projektowe Prosty Plan oferuje szeroki zakres usług projektowych, łącznie ze wspomnianym wcześniej nadzorem autorskim. Jeśli posiadasz wątpliwości dotyczące czekającej Cię metamorfozy wnętrza, nie czekaj, umów się z nami na spotkanie, a postaramy Ci się pomóc.

Brak komentarzy!

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.